Τo Erasmus+ πρόγραμμα RenovUp στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ απέκτησε δική του σελίδα!

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα του έργου κλικάροντας στο https://www.renovup.org/

Η ιστοσελίδα βρίσκεται στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ενώ σύντομα θα καλύψει και τις υπόλοιπες γλώσσες της Κοινοπραξίας στην ελληνική, ιταλική και πολωνική γλώσσα.