Υπουργική απόφαση για τις προδιαγραφές και τους όρους εκπόνησης “Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας”

Η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προσδιορίζει τις προδιαγραφές και τους όρους για την εκπόνηση “Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5553 Β/2021. Με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης παρούσας θεσπίζονται Τεχνικές Οδηγίες και πλαίσιο εκπόνησης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) και καθορίζονται διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Α.Π. με…