Η ΠΕΔΜΕΔΕ ανάμεσα στους φορείς της Ελλάδας που υποστήριξαν τη δημιουργία της 1ης Ευρωπαϊκής Μελέτης Κόστους & Οφέλους για τη χρήση του ΒΙΜ σε δημόσιους διαγωνισμούς από την EU BIM Task Group

Κυκλοφόρησε η Ευρωπαϊκή Μελέτη Κόστους & Οφέλους για τη χρήση BIM σε δημόσιους διαγωνισμούς από την EU BIM Task Group. Πρόκειται για το πρώτο εγχειρίδιο μεθοδολογίας το οποίο στοχεύει: στη δημιουργία ενός μοντέλου που μετρά τα κόστη και τα οφέλη της χρήσης της BIM στα δημόσια κατασκευαστικά έργα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δαπάνες, τα έσοδα…