Κυκλοφόρησε η Ευρωπαϊκή Μελέτη Κόστους & Οφέλους για τη χρήση BIM σε δημόσιους διαγωνισμούς από την EU BIM Task Group.

Πρόκειται για το πρώτο εγχειρίδιο μεθοδολογίας το οποίο στοχεύει:

  1. στη δημιουργία ενός μοντέλου που μετρά τα κόστη και τα οφέλη της χρήσης της BIM στα δημόσια κατασκευαστικά έργα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δαπάνες, τα έσοδα και τα μη χρηματικά οφέλη,
  2. στην επικύρωση αυτού του μοντέλου, η οποία καταδεικνύει τη σημασία του και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής μέσω έξι περιπτωσιολογικών μελετών που είναι αντιπροσωπευτικές διαφόρων τύπων έργων
  3. στην κατάρτιση ενός ενημερωτικού και εύχρηστου εγχειριδίου που απευθύνεται στους δημόσιους φορείς της ΕΕ, οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα γι’ αυτό το μοντέλο.

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της EU BIM Task Group είναι η κ. Λιάνα Αναγνωστάκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Ανάμεσα στους φορείς που συνεισέφεραν στην πραγματοποίηση της Μελέτης είναι και η ΠΕΔΜΕΔΕ η οποία από την πρώτη στιγμή προωθεί τη χρήση BIM στον Κατασκευαστικό Κλάδο, μέσω πληθώρας δραστηριοτήτων ενημέρωσης αλλά και μέσω του προσφάτως ολοκληρωμένου Προγράμματος ΕΣΠΑ όπου και κατάρτισε περίπου 2.000 εργαζομένους στη χρήση BIM και τους δημόσιους διαγωνισμούς.  

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τη μελέτη στην ελληνική και αγγλική της έκδοση, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ εδώ.