Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για ανεξόφλητους λογαριασμούς Δημοσίων Έργων

Το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάζει  προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου τη διαμαρτυρία της Ένωσης για ανεξόφλητους λογαριασμούς έργων  για τις ενέργειές της στο πλαίο άσκησης εποπτείας επί των ΟΤΑ.

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για τη βελτίωση παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο απέστειλε στην Ένωση ενημέρωση για τον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για τη βελτίωση παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, Φάση Γ΄