Το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάζει  προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου τη διαμαρτυρία της Ένωσης για ανεξόφλητους λογαριασμούς έργων  για τις ενέργειές της στο πλαίο άσκησης εποπτείας επί των ΟΤΑ.