ΚΥΑ για τον καθορισμό των όρων ένταξης στο ΠΔΕ, τη διαχείριση και την χρηματοδότηση έργων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά Προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4433Β/2021 η ΚΥΑ που καθορίζει  τους όρους  και προϋποθέσεις  για την ένταξη στο Π.Δ.Ε., τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη χρηματοδότηση και την πληρωμή έργων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά Προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ). Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε πρόταση ΣΕΚΕΕ μετά την έγκριση…

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 120 δόσεων για το δεύτερο στάδιο υπαγωγής

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες του Φορέα- ελεύθερους επαγγελματίες και  αυτοαπασχολούμενους   που είχαν υποβάλει αίτημα για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ μέχρι 7/10/2019- ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019. Επισημαίνεται…