Εγκύκλιος 52/2021 ΕΦΚΑ για την επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία στο καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών

Δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορηγείται σε οφειλέτες πληγέντες εργοδότες, αυτοπασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες  καθώς και σε οφειλέτες εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με αναστολή σύμβασης εργασίας την περίοδο από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, αναφέρει, εκτός των άλλων, η εγκύκλιος 52 του ΕΦΚΑ . Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανένταξη στη…

Ανακοίνωση για τη νέα πολυκαναλική παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών για τα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ

Σε συνέχεια της φυσικής μετεγκατάστασης της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η παροχή των σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης των εφαρμογών και των χρηστών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ εντάσσεται πλέον στο σύστημα πολυκαναλικής εξυπηρέτησης της υπηρεσίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ. Στην…