Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει στο Online Συνέδριο Digital Construction για τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας & καινοτομίας στις κατασκευές

Η εκδήλωση DIGITAL CONSTRUCTION, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, επιστρέφει διαδικτυακά για την Ελλάδα & την Κύπρο στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2021. Το event συνδυάζoντας online conference & digital expo θα αναδείξει τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας & καινοτομίας στις κατασκευές, τις υποδομές την αρχιτεκτονική και την αστική ανάπλαση όπως: Παραμετρική Μοντελοποίηση / ΒΙΜ…

Οδηγίες για τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής των εταιρειών μελών της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ την 23.09.2021

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Εταιρειών της  ΠΕΔΜΕΔΕ και την από 01.09.2021 Πρόσκληση για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης, για τη συμμετοχή των εταιρειών μελών στη Γενική Συνέλευση και στις σχετικές ψηφοφορίες απαιτείται η οικονομική τους ενημερότητα και η έγκαιρη αποστολή των νομιμοποιητικών εγγράφων, του ονόματος του νομίμου εκπροσώπου καθώς και η ενεργή…