Άμεση και οριστική επίλυση του οξύτατου προβλήματος της αναθεώρησης τιμών ζητά για άλλη μια φορά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς

Οφείλετε να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας για την αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων και να προστατεύσετε τις  Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις ώστε  να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να τους επιτραπεί η ολοκλήρωση των συμβάσεων που έχουν ήδη συνάψει, αναφέρει, εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, Μ.Ε.Κ, Μ.Ε.Μ,ΜΗ.Μ.ΕΠ και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  ενημερώνει   ότι από 1-09-2021 είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «e-Παράβολο» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) τα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. και λοιπών πράξεων της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24). Στην εν λόγω ανακοίνωση του Υπουργείου  παρατίθεται και ο πίνακας…

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε  την υπ΄αριθμ. 1210 υπουργική  απόφαση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020