Οφείλετε να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας για την αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων και να προστατεύσετε τις  Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις ώστε  να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να τους επιτραπεί η ολοκλήρωση των συμβάσεων που έχουν ήδη συνάψει, αναφέρει, εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς.