Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Την Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα η  συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης, κ.  Μιχαήλ Δακτυλίδη, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του Κατασκευαστικού Κλάδου και κυρίως η ψηφιοποίηση και  το BIM.  

Τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Διαγωνισμού ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών

Επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης της  παρ. 8 του  άρθρου 221 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα,  σχετικά με τη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις έργων ώστε να μετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, και οι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, αναφέρει εκτός των άλλων η ΠΕΔΜΕΔΕ στην επιστολή  που απέστειλε προς τον Υπουργό Υποδομών. Ζητά λοιπόν  την…