Δεκτό το αίτημα της Ένωσης για συμψηφισμό ποσών προς επιστροφή από τον ΕΦΚΑ με οφειλές προς το ΚΕΑΟ

Η Ένωση με επιστολή της είχε ζητήσει από τον ΕΦΚΑ τη δυνατότητα συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς το ΕΦΚΑ για οιαδήποτε αιτία εκ μέρους των ασφαλισμένων με τυχόν οφειλές τους που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ικανοποίησε το αίτημα της Ένωσης και ενημερώνει τα μέλη ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται…