Αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς την Περιφέρεια Ηπείρου για έγκαιρη εξόφληση εγκεκριμένων λογαριασμών

Την ταχεία αποπληρωμή των λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από την Περιφέρεια Ηπείρου

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ζίτσας για τις καλούμενες κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό

Κατηγορία με ποσοστό εργασιών ανώτερο του 10% λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψιν στους διαγωνισμούς ανάληψης έργων, αναφέρει, εκτός των άλλων, η διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ζϊτσας