Κατηγορία με ποσοστό εργασιών ανώτερο του 10% λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψιν στους διαγωνισμούς ανάληψης έργων, αναφέρει, εκτός των άλλων, η διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ζϊτσας