Κατάλογος 14 στρατηγικών έργων στο Μαυροβούνιο

Το Μαυροβούνιο ενδιαφέρεται να διερευνήσει τη δυνατότητα συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων σε 14 στρατηγικά έργα που αφορούν στην ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τον τουρισμό και τις ψηφιακές υποδομών . Παρατίθεται ο κατάλογος των έργων

e-ΕΦΚΑ- Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης-δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Η νέα υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Αίτηση – δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης» απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους ) που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα ως μισθωτοί. Η νέα υπηρεσία , παρέχει την δυνατότητα στα πρόσωπα που προαναφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που τηρούνται…