Η νέα υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Αίτηση – δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης» απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους ) που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα ως μισθωτοί.

Η νέα υπηρεσία , παρέχει την δυνατότητα στα πρόσωπα που προαναφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που τηρούνται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.qov.gr). Η Υπηρεσία παρέχει τις πιο κάτω λειτουργικότητες:
– Ανάκλησης στοιχείων ασφαλισμένου,
– Απεικόνισης του τρέχοντος έτους, με αντίστοιχη επισήμανση, ανά μήνα, της παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ή τις δηλώσεις του ασφαλισμένου,
– Υποβολής δήλωσης παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης,
– Χορήγησης οδηγιών χρήσης και μηνυμάτων κατεύθυνσης,
– Καταχώρησης και αποθήκευσης της αίτησης – δήλωσης του ασφαλισμένου,
– Χορήγησης αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης.

Το ενημερωτικό έγγραφο βρίσκεται εδώ