Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού-ΦΕΚ 2894Β/2021

Η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο “Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2894Β/2021. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει πενταετή ορίζοντα και θα  επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου  είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά. Η Βίβλος  καθορίζει τις…