Διαδικτυακό Σεμινάριο για τα επαγγέλματα του μέλλοντος στον Κατασκευαστικό Κλάδο, διοργανώθηκε με επιτυχία από τη Συμμαχία Construction 2050

Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες παρακολούθησαν διαδικτυακά το σεμινάριο που οργάνωσε η Construction 2050 Alliance αναφορικά με τα μελλοντικά επαγγέλματα και τις καινοτομίες του Κατασκευαστικού Κλάδου. Οι συζητήσεις ανέδειξαν πως υπό το πρίσμα της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ ο Κατασκευαστικό Κλάδος μπορεί να συμβάλει θετικά στην αποκατάσταση και τη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων θέσεων εργασίας για…

Η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των υλικών κατασκευών

Τις προτάσεις μεσοσταθμικής αυξήσεως  ανά κατηγορία  έργων, στις οποίες κατέληξε Ομάδα Εργασίας της ΠΕΔΜΕΔΕ, με επικεφαλής  Καθηγητή του  ΕΜΠ,  απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Υποδομών για την επίλυση του προβλήματος της υπερβολικής αύξησης των τιμών των υλικών κατασκευών