Τις προτάσεις μεσοσταθμικής αυξήσεως  ανά κατηγορία  έργων, στις οποίες κατέληξε Ομάδα Εργασίας της ΠΕΔΜΕΔΕ, με επικεφαλής  Καθηγητή του  ΕΜΠ,  απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Υποδομών για την επίλυση του προβλήματος της υπερβολικής αύξησης των τιμών των υλικών κατασκευών