Ενδιαφέρουσα έρευνα της FIEC στα πλαίσια του έργου BIM-SPEED για την εφαρμογή του ΒΙΜ από τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε ένα δείγμα 269 εταιρειών που πήραν μέρος στην έρευνα αυτή που διεξήγαγε η FIEC στα πλαίσια του έργου BIM-SPEED για την εφαρμοφή και χρήση του ΒΙΜ (Building Information Modelling) από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξύ άλλων ότι : Η χρήση της εφαρμογής ΒΙΜ παρουσιάζει μία σταθερή αύξηση αλλά για το 50%…

ΚΥΑ για τις ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στη Γενική Επιχειρηματικότητα και την Επιχειρηματικότητα Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2024 Β/2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία  καθορίζονται τα ποσά για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του έτους 2021.

Εγκύκλιος 30/2021 ΕΦΚΑ-Διευκρινίσεις για την προσωρινή σύνταξη.

Οδηγίες επί των θεμάτων της προσωρινής σύνταξης παρέχει η εγκύκλιος 30/2021 του ΕΦΚΑ, στην οποία εκτός των άλλων αναφέρεται ότι:  Σύνταξη λόγω γήρατος α) Για τους μισθωτούς, ο υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης καθορίζεται πλέον στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12 μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής…