Αναστολή προθεσμιών λήξης και πληρωμής επιταγών και άλλες επείγουσες διατάξεις, λόγω πανδημίας-Ν. 4790/2021

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 48 Α/2021 ο Ν. 4790/2021 που περιέχει κατεπείγουσες  σημαντικές ρυθμίσεις για την προστασία από τις συνέπειες της πανδημίας για την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία κ.α. Οι διατάξεις αυτές αφορούν σε αρμοδιότητες πολλών Υπουργείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Στο άρθρο 78 του ως άνω Νόμου αναφέρεται ότι από την 01.04.2021 έως και την 30.04.2021 για τους…