Την απαλοιφή των υπερβολικών όρων διακήρυξης του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης ζητά η Ένωση

Η διακήρυξη του  διαγωνισμού  για τις υπηρεσίες τεχνικού προσωπικού στη Φοιτητική Εστία στα Ιωάννινα περιέχει υπερβολικές απαιτήσεις και η Ένωση ζητά  την απαλοιφή τους προς όφελος του ανταγωνισμού

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση αιτημάτων διαδοχικής ασφάλισης και παράλληλου χρόνου ασφάλισης

Από 1.1.2017 και μετά, δεν υφίσταται πλέον παράλληλη ασφάλιση, αφού υπάρχει μόνο ένας Φορέας Κύριας Ασφάλισης, αλλά μόνο παράλληλη απασχόληση για τα χρονικά διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Τα διαστήματα αυτά θεωρούνται ως ένας ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης απονομής κύριας σύνταξης, το χρονικό διάστημα…

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας των νέων Μηχανικών

Σε επικοινωνία του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συμφωνήθηκε να δοθεί από την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 η δυνατότητα σε νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση να επιλέξουν μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας την ειδική ασφαλιστική κατηγορία (έως 5 έτη ασφάλισης). Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, μετά την υποβολή του αιτήματος…