Η διακήρυξη του  διαγωνισμού  για τις υπηρεσίες τεχνικού προσωπικού στη Φοιτητική Εστία στα Ιωάννινα περιέχει υπερβολικές απαιτήσεις και η Ένωση ζητά  την απαλοιφή τους προς όφελος του ανταγωνισμού