Δημοσιεύτηκε ο Νόμος για την παράταση της προθεσμίας πληρωμής επιταγών και υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 31 Α/2021 ο Ν. 4781/2021 με τίτλο “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις”. Ο νόμος αυτός  περιέχει, εκτός των άλλων, και τις παρακάτω  διατάξεις  που ενδιαφέρουν τα μέλη μας. Συγκεκριμένα : -Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις…