Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την αναστολή πληρωμής των επιταγών και λοιπών αξιογράφων

Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις, που  την 05.11.2020 έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ από τους αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας  δραστηριότητας της…

FIEC Newsletter – 9 Φεβρουαρίου 2021

Construction 2050 Alliance meets the Cabinet of Commissioner Breton The Construction 2050 Alliance held a meeting with a representative of the Cabinet of Commissioner Breton and discussed  the construction-related priorities for the Commission for 2021, the forthcoming new Industrial Policy and the role of construction in the recovery from the Covid pandemic.   The Renovation Wave, the…