Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του κατασκευαστικού τομέα: Έκθεση του 2020 για τον Eλληνικό Κατασκευαστικό κλάδο

Τον Δεκέμβριο 2020, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Έκθεση για τον Ελληνικό Κατασκευαστικό κλάδο. Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στην έρευνα και παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία αναφορικά με τον κλάδο, τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και όλα τα ανοιχτά μέτωπα που αφορούν την αναδιαμόρφωσή του, σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση αποβλήτων αλλά και…

Διαγωνισμούς με ανοικτές διαδικασίες και περιορισμό των προσκλήσεων ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από την Περιφέρεια και τους Δήμους

Για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά  από τους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού τον περιορισμό των προσκλήσεων και τη διεξαγωγή των διαγωνισμών με ανοικτές διαδικασίες