Για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά  από τους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού τον περιορισμό των προσκλήσεων και τη διεξαγωγή των διαγωνισμών με ανοικτές διαδικασίες