Αποδοχή Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. σχετικά με την αρμοδιότητα συντήρησης τεχνικών και λοιπών συνοδών έργων οδών

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε αποδεκτή την υπ΄αριθμ. 78/2020   Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την αρμοδιότητα συντήρησης τεχνικών και λοιπών συνοδών έργων οδών. Στην εν λόγω Γνωμοδότηση αναφέρεται ότι οι Περιφέρειες, που είναι κατά νόμο αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών, έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση των  τεχνικών και λοιπών συνοδών  έργων, στα…

Τι ισχύει με το μέτρο της προαιρετικής μείωσης των μισθωμάτων λόγω κορωνοϊού σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της ΠΕΔΜΕΔΕ

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης  κ. Ιωάννης Σαρματζής ενημερώνει ότι περιορίζεται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τρέχοντος έτους, αντί  από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, που ισχύει σήμερα, το μέτρο της προαιρετικής μείωσης για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος αναφορικά με: ι) μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης…