Τροποποίηση του Ν. 4412/2016 σχετικά με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 207Α/2020 ο Ν. 4738/2020, με το άρθρο 267 του οποίου τροποποιείται η παρ. 2 και προστίθεται παρ. 2Α στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016. Η ενημερωτική εγκύκλιος της ΕΑΑΔΗΣΥ βρίσκεται εδώ Με την ως άνω τροποποίηση προστίθεται στη νομοθεσία η διάταξη που αναφέρει  ότι αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων…

Ανακαλύψτε τα στάδια του διευρωπαϊκού προγράμματος Construction Blueprint μέσα από το YouTube κανάλι του προγράμματος

Τα στάδια του διευρωπαϊκού προγράμματος #ConstructionBlueprint που έχουν ολοκληρωθεί είναι πλέον διαθέσιμα σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει το Πρόγραμμα. Μπορείτε να τα ανακαλύψετε ακόμη και  μέσα από τα μικρά video που έχουν αναρτηθεί στο YouTube channel του προγράμματος. Περιηγηθείτε 👉  https://www.youtube.com/watch?v=YVbRdUxSo2Q

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης των Ασφαλιστικών Εισφορών 2019 από τον ΕΦΚΑ- Οδηγίες για τα ειδοποιητήρια πληρωμής

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2019 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων. Συνολικά εκκαθαρίστηκαν οι μερίδες 1.503.043 ασφαλισμένων και προέκυψαν: 359.000 ασφαλισμένοι με μηδενικό αποτέλεσμα, 800.349 ασφαλισμένοι με μέσο χρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61 €, το οποίο είναι καταβλητέο σε 5 μηνιαίες δόσεις με καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 30ή/11/2020. Επισημαίνεται…

Οδηγίες για την αναστολή συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Νοέμβριο και την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού

O Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής,  ενημερώνει τα μέλη σχετικά με το θέμα των αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων. Συγκεκριμένα για τον μήνα Νοέμβριο, οι πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας  εργαζομένων τους από 15/11/2020 έως και την 7/12/2020.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα επιτρέπονται  και…