Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία – Σεπτέμβριος 2020

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια με επιστολή του προς την Ένωση μας απέστειλε κατάσταση με τους κρατικούς διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

Ηλεκτρονικά ο έλεγχος για τον αριθμό εργαζομένων των επιχειρήσεων που πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή.

Σύμφωνα με την άμεση ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής ισχύουν τα κάτωθι : Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.…

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά την απαλοιφή των επιπλέον όρων σε διαγωνισμό του Δήμου Σουλίου

Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την απαλοιφή των επιπλέον όρων ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από το Δήμο Σουλίου με επιστολή του.