Σύμφωνα με την άμεση ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής ισχύουν τα κάτωθι :

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.

 Η επιχείρηση  θα ελεγχθεί στο μέλλον για το αν ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και 31.10.2020 είναι ίδιος με τον αριθμό των εργαζομένων που διατηρούσε την 31η Μαρτίου 2020. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η απόφαση αναφέρεται σε μέσο όρο εργαζομένων κατά το ανωτέρω ημερολογιακό διάστημα.

Σχετικά με τη δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.

Ακόμα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τις περιπτώσεις των αποχωρήσεων