Παράταση αναστολής εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως και τις 10.05.2020 η αναστολή εκτέλεσης των Προγραμμάτων: • Επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας. • Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ -ΤΕΙ. • Επιμόρφωσης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται σε εργασίες αφαίρεσης-αποξήλωσης αμιάντου…