Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως και τις 10.05.2020 η αναστολή εκτέλεσης των Προγραμμάτων:

• Επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας.
• Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ -ΤΕΙ.
• Επιμόρφωσης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται σε εργασίες αφαίρεσης-αποξήλωσης αμιάντου και αμιαντούχων υλικών.