Οδηγίες για την καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους από το Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ  ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ   Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας μπορούν να καταβάλουν το δώρο Πάσχα μέχρι…

ΠΟΛ 2043/2020 της ΑΑΔΕ παρέχει διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας

Σχετικά με τις διατάξεις της από 30.03.2020 Π.Ν.Π, με την ΠΟΛ  2043 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις και συγκεκριμένα αναφέρεται στα κάτωθι θέματα: -Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων -Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων -Προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής -Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών…