Σχετικά με τις διατάξεις της από 30.03.2020 Π.Ν.Π, με την ΠΟΛ  2043 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις και συγκεκριμένα αναφέρεται στα κάτωθι θέματα:

-Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

-Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

-Προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

-Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων

-Διαδικασία αποδοχής δωρεών