Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ζηρού για υπερβολικές απαιτήσεις που μειώνουν τον ανταγωνισμό

Ματαίωση διαγωνισμού και απαλοιφή των όρων της  διακήρυξης που μειώνουν τον ανταγωνισμό ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από το Δήμο Ζηρού

Αναστέλλεται η υποχρέωση υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ των εντύπων Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε8, Ε4 από την 12.03.2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55 Α/2020 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αντιμετωπίζει  επείγοντα  θέματα. Από την 12.03.2020 αναστέλλεται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν. Σύμφωνα με  ανακοίνωση του «ΕΡΓΑΝΗ» «Σε εφαρμογή του Άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα…

Την επαναφορά της διάταξης για την καταβολή μειωμένης εισφοράς των ασφαλισμένων άνω των 40 ετών και την αφαίρεση των εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Εργασίας

Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εργασίας την  άμεση επαναφορά της διάταξης για την καταβολή μειωμένης εισφοράς των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης. Επιπλέον ζητά να δοθούν ισχυρά κίνητρα στους επαγγελματίες για να διαλέξουμν υψηλή ασφαλιστική κλάση προς όφελος των ιδίων και του Ταμείου