Κατάρτιση και Πιστοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών (2018 – 2020)

Το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών» και περιλαμβάνει δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα, με επίδομα 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα

77582

Η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Δημοσιεύουμε άρθρο της κας Αικατερίνης Αλαφογιάννη, Δασολόγου – Περιβαντολλόγου, Ε.Δ.Ε., μέλους της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κυκλική οικονομία.   ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που δημοσιεύθηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθετε  σαν στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και…