Διαγωνισμός του ΟΛΠ – Υποβολή προσφορών μέχρι 24 Ιουλίου 2018

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τον ΟΛΠ ΑΕ για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο “Εγκατάσταση δικτύου μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος με νερό στις μόνιμες δεξαμενές της ακτής Βασιλειάδη”.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοληπτικές  επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ που ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α1 και άνω  για έργα κατηγορίας…