Προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τον ΟΛΠ ΑΕ για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο “Εγκατάσταση δικτύου μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος με νερό στις μόνιμες δεξαμενές της ακτής Βασιλειάδη”. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοληπτικές  επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ που ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α1 και άνω  για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 24.07.2018 και ώρα 12.00

Τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται εδώ