Συμφωνίες ύψους 640 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του Juncker Plan – Ενημέρωση από τη FIEC

  Στα πλαίσια της ενημέρωσης που λαμβάνει η Ένωση από τη FIEC (Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας των Κατασκευών) αναρτούμε την κάτωθι είδηση :   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) έχουν υπογράψει τρεις συμφωνίες εγγύησης ύψους 640 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη…

Εγκύκλιος για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εξέδωσε εγκύκλιο για τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων που ανέρχονται από τις 20.000 ευρώ και δεν ξεπερνούν συνολικά τις 50.000 ευρώ.  Προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία θα πρέπει ο οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος.   Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα κριτήρια ρυθμίζει την οφειλή του…

FIEC Newsletter – 17 Απριλίου 2018

17 April 2018 Kjetil Tonning elected as new FIEC President Kjetil Tonning, Civil & Structural Engineer (M.Sc.) Business Economist (BBA), was elected President of FIEC during its General Assembly meeting in Brussels on 11/4/2018. He became President Elect in 2017, and now succeeds the French contractor Jean-Louis Marchand, whose term of office has come to its statutory end. Kjetil…

Έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών για τη δραματική και επαναλαμβανόμενη συρρίκνωση του Π.Δ.Ε.

Η Ένωση διαμαρτύρεται έντονα προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαρκή συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ζητά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, την αύξηση και αναδιάρθρωση, έστω και σήμερα, του  Προγράμμτος  Δημοσίων Επενδύσεων,  επιλέγοντας να υπάρξει διασπορά έργων στην Περιφέρεια και πεδίο εργασίας κυρίως στις ατομικές, μικρές  και μεσαίες  εργοληπτικές επιχειρήσεις

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών για τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων κατά την εκτέλεση έργων

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα την εξέταση των ενστάσεων, οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίου έργου, επί των οποίων αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν. 4412/2016, όπως…