Ανασκόπηση συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης SOC-1 στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (SOC-1) της FIEC. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής οι εκπρόσωποι των Ενώσεων μελών της FIEC, αφού  ενημέρωσαν για τα εθνικά προγράμματα κατάρτισης που έχουν αναλάβει,  προχώρησαν σε ενημέρωση για τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Επίσης έγινε ενημέρωση και για…

Υποβολή πρότασης της ΠΕΔΜΕΔΕ για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Blueprint Program”

Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, με απόφαση της Δ.Ε., προχώρησε στην κατάρτιση τεχνικού δελτίου και υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Blueprint program”. Πρόκειται για ένα δύσκολο project στο οποίο εμπλέκονται 24 Οργανώσεις από 12 χώρες μέλη της FIEC μαζί με ένα κέντρο κατάρτισης που έχει υποδειχθεί από αυτές. Η διάρκεια του…

Να μην επιτρέπεται η εκ των υστέρων συμπλήρωση κενών πεδίων του ΤΕΥΔ -Τροποποίηση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 ζητά η Ένωση από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ένωση με επιστολή της προς την ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει ότι η παρ. 2,3,1. της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση στις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες και ζητά   τροποποίησή της ώστε, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 Ν. 4412/2016, να επιτρέπεται η διευκρίνιση ήδη συμπληρωμένων πεδίων του ΤΕΥΔ και όχι η συμπλήρωση κενών πεδίων…

FIEC Newsletter – 20 Μαρτίου 2018

20 March 2018 The European Commission presents a proposal for a “European Labour Authority” On 13/3/2018 the European Commission presented a proposal for a Regulation establishing a “European Labour Authority” (ELA).  The main objectives of the ELA would be to: facilitate access to information for individuals and employers about their rights and obligations in the areas…