Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, με απόφαση της Δ.Ε., προχώρησε στην κατάρτιση τεχνικού δελτίου και υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Blueprint program”.

Πρόκειται για ένα δύσκολο project στο οποίο εμπλέκονται 24 Οργανώσεις από 12 χώρες μέλη της FIEC μαζί με ένα κέντρο κατάρτισης που έχει υποδειχθεί από αυτές.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 4 χρόνια και ο προϋπολογισμός του στα 4 mil€.

Η πρόταση υπεβλήθη στις 28.02.2018 και εφ’ όσον εγκριθεί, η εκτιμώμενη έναρξη του προγράμματος είναι ο Ιανουάριος του 2019.

Όλη η δράση πρόκειται να συντονιστεί από το Ισπανικό Εργατικό Ινστιτούτο (FLC).

Συνοπτικά οι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι να αναπτυχθεί μία ενιαία στρατηγική όσον αφορά στις απαιτούμενες δεξιότητες των εμπλεκομένων στον κατασκευαστικό τομέα, να χαρτογραφηθεί ο χώρος, να δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα και να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός χάρτης, και να αναπτυχθεί μία κοινή μεθοδολογία ώστε να προβλεφθούν και να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες κατάρτισης. Εκτός από τις χώρες που συμμετέχουν επίσημα στο πρόγραμμα έχουν δηλώσει συμμετοχή ως supportivemembers η Δανία και η Σουηδία. Επίσης στο πρόγραμμα συμμετέχει η ίδια η FIEC (εκπρόσωπος εργοδοτών) καθώς και η EFBWW (εκπρόσωπος εργαζομένων).

Μολις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αξιολόγησης της κοινής πρότασης μετά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου, η ΠΕΔΜΕΔΕ θα προχωρήσει επίσημα σε ενημέρωση για την συμμετοχή των μελών της  στο  προγράμμα και για τη διαδικασία επιμόρφωσης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης έγινε κατόπιν μακράς προετοιμασίας των σχετικών στοιχείων από μέλη της Διοίκησης και διοικητικά στελέχη της Ένωσης με το συντονισμό της κας Ελένης Παπαγιάννη.