ΠΟΛ 1146/2017-Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των διατάξεων περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων

Με την ΠΟΛ 1146/2017 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίδει συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά τις διατάξεις που αφορούν στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Σεμινάρια ΠΕΔΜΕΔΕ για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στα Ιωάννινα στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2017

Η ΠΕΔΜΕΔΕ εν όψει της έναρξης της εφαρμογής του συστήματος  ηλεκτρονικής δημοπράτησης για τα δημόσια έργα και μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διοργανώνει έναν κύκλο σεμιναρίων και στα Ιωάννινα.    Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα ΚΕΚ “ΕΡΕΙΣΜΑ Κ.Δ.Μ.Β.2”, Μητροπόλεως 31α.στα Ιωάννινα  στις 21 & 22  Οκτωβρίου 2017 . Η διάρκεια του  σεμιναρίου…