Ανακοίνωση – Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας για τα επεισόδια εις βάρος εργοληπτών μελών της Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Τα μέλη της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε προσπαθούν να επιβιώσουν επιχειρηματικά και να συντηρήσουν τους εργαζομένους τους και τις οικογένειές τους, συμμετέχοντας και διεκδικώντας κυρίως έργα της περιοχής μας. Η συμμετοχή και διεκδίκηση έργων είναι επιβεβλημένη προκειμένου οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να μπορούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους…

Η Ένωση ζητά από τη Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ να μεριμνήσει για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την περιφρούρηση της εγγυοδοσίας

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τη Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ με την οποία ζητά την εξασφάλιση της βιωσιμότας του Ταμείου, την απόκτηση  της  νόμιμης  περιουσίας του και την καθιέρωση θεσμικού πλαισίου περιφρούρησης της εγγυοδοσίας