Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας για την προθεσμία καταβολής από 01.01.2017 των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και εμμίσθων οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και του ΟΑΕΕ

Ο Υφυπουργός Εργασίας δημοσίευσε απόφαση σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται, εκτός των άλλων, ότι  από 01.01.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων καταβάλλονται σε μηνιαία βάση με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα

ΠΟΛ 1012/2017-Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1012/2017 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων τα οποία διατηρούν και κλάδο τα κέρδη του οποίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος