Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017-2019

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ εξέδωσε εγκύκλιο που παρέχει οδηγίες  για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 2017-2019 καθώς και των επιμέρους Προγραμμάτων των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ. Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό και το συγχρηματοδοτούμενο και στην εγκύκλιο καταγράφονται , εκτός των…

Οι ισχυρισμοί του εναγομένου Δημοσίου μπορούν να προβληθούν μόνο με την έκθεση απόψεων και όχι μεταγενέστερα- Εγκύκλιος 7/2016 ΥΠΥΜΕΔΙ

Με την εγκύκλιο 7/2016 το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει για την υπ΄αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό ότι στις περιπτώσεις εκδίκασης διαφορών ουσίας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων οι ισχυρισμοί του εναγόμενου Δημοσίου μπορούν να προβληθούν μόνο με την έκθεση απόψεων και όχι μεταγενέστερα με υπόμνημα