Νέα υποδείγματα χρήσιμων εντύπων για την καθημερινότητα των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Η ενότητα Χρήσιμα – Έντυπα εμπλουτίζεται διαρκώς και με νέα υποδείγματα εντύπων χρήσιμων στην καθημερινότητα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων. Στην ενότητα αυτή μπορείτε πλέον να βρείτε : – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμμετοχή των εκπροσώπων της Ένωσης στην Ομάδα Εργασίας Μητρώων Κατασκευαστών – Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών

Κατά την 1η  συνεδρίαση της 06.08.2015 της Ομάδας Εργασίας Μητρώων Κατασκευαστών – Μελετητών, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι της Ένωσης στις Επιτροπές ΜΕΚ και ΜΕΕΠ αντιστοίχως  κ.κ. Μαρίνος Λαζάρου, μέλος της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ και Αριστείδης Λυκογιάννης, Ταμίας της Ένωσης. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα που…

FIEC – Key Figures 2014

Εκδόθηκε η Ετήσια Αναφορά Δραστηριότητας 2014 της FIEC,  Key Figures 2014   που αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κατασκευαστικού τομέα στις χώρες μέλη της FIEC. Σε γενικές γραμμές καταγράφονται συνοπτικά σε αριθμούς τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει η τομέας των κατασκευών σε όλους τους τομείς (συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα, απασχόληση, αριθμός επιχειρήσεων κλπ.).

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ υποδεικνύει τις ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ επισημαίνει ότι έχουν αναδειχθεί επιπλέον δυνατότητες ως προς τη διαχείριση των έργων, οι οποίες περιλαμβάνουν: -Εμπροσθοβαρή αποπληρωμή των Επιχειρησιακών Προγραμάτων (ΕΠ) μέχρι το 100 % της κοινοτικής συνδρομής -Χαρακτηρισμό και έργων μικρότερου συνολικού κόστους από 5 εκ. ευρώ ως phasing με την προϋπόθεση επιλεξιμότητας του έργου σε ΕΠ…

Έγγραφο του ΙΚΑ για την εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ Ε.Λ.Π.Κ.

Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ υπενθυμίζει την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο ταυτόχρονα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2015

Η Ένωση αναλύει στο Δήμαρχο Κερατσινίου γιατί η ανακατασκευή δημοτικού σταδίου αφορά αποκλειστικά πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία για την ανακατασκευή του δημοτικού σταδίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που δεν προκηρύσσεται ως έργο.

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Νικ. Σκουφά για ανάθεση έργου κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά από το Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά να μην υπογράψει σύμβαση και να επαναλάβει το διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου “Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Καμμένου”. Ενώ οι εργολήπτες δεν έδωσαν προσφορά λόγω της τραπεζικής αργίας, πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση κατόπιν διαπραγμάτευσης.