Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 για το φορολογικό έτος 2014 – ΠΟΛ 1097/2015

Με την ΠΟΛ 1097/2015 το Υπουργείο Οικοκονικών δίδει οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 ( κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προς το Δήμο Κασσάνδρας μετά από επιστολή της Ένωσης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ζητά από το Δήμο Κασσάνδρας γραπτές  εξηγήσεις επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο “Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε.  Κασσάνδρας”