Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διαμαρτύρεται για τη μελέτη του έργου της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διαμαρτύρεται για παρατυπίες της μελέτης του έργου “Επεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Ιωαννίνων” της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

Η Ένωση διαμαρτύρεται για τις παρατυπίες της διακήρυξης του διαγωνισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Καματερό

Η  Ένωση, κατόπιν αιτήματος μέλους της, απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού επισημαίνοντας παρατυπίες στη διακήρυξη

Διαμαρτυρία της Ένωσης για απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας

Η Ένωση, διαπιστώνοντας σημεία της διακήρυξης που παραβιάζουν τη νομοθεσία των δημοσίων έργων απέστειλε διαμαρτυρία προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού/ΔΙΣ/ΤΕΘΑ ζητώντας τη ματαίωση του διαγωνισμού που πρόκειται να λάβει χώρα την 17-3-2015, την προσαρμογή της διακήρυξης στην κείμενη νομοθεσία και τη σύννομη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων -ΠΟΛ 1056/2015

Με την ΠΟΛ 1056/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΦΕ.

Εγκύκλιος 5/2015 ΥΠΥΜΕΔΙ για την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) στις αμοιβές μελετών

Με την εγκύκλιο 5/2015 το ΥΠΥΜΕΔΙ ενημερώνει για την  υπουργική απόφαση με την οποία η τιμή του  συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2015 ανέρχεται σε 1,205.

Διαμαρτυρίες της Ένωσης προς Εφορείες Αρχαιοτήτων για διαγωνισμούς έργων που προκηρύσσονται ως προμήθειες

Η  Ένωση διαμαρτύρεται προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος, και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για διαγωνισμούς έργων που προκηρύσσονται ως προμήθειες, κατόπιν αιτημάτων μελών της.